Projektavimas


  • Apsaugos sistemos
  • Vaizdo stebėjimo sistemos
  • Priešgaisrinės apsaugos sistemos
  • Kompiuteriniai, telefoniniai tinklai
  • Automatika
  • Garso sistemos
  • Žaibosauga

Šias sistemas kokybiškai projektuojame komercinės, gyvenamosios ir pramoninės paskirties pastatuose ir patalpose.

Prieš atlikdami projektavimo darbus, įvertiname pastato ir pateiktų brėžinių neatitikimus, skirtumus. Projektavimą deriname kartu su kitomis projekto dalimis (jeigu to reikia).

Projektuojame iš .dwg formatu pateiktų pastato planų. Taip pat projektus galime padaryti iš .pdf formato failų, popierinių brėžinių, skenuotų lapų, kalkių.

Suprojektuotas sistemas pateikiame skaitmeniniu būdu (.pdf formatu) ir trimis atspausdintomis kopijomis.

Jei reikia, atliekame projekto korekcijas iki visiško projekto įgyvendinimo.

Konsultuojame visais projektavimo klausimais.